ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิทธิยา ประทุมแบน
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :087-938-3615
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :087-938-36
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :