ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอกพิมล สืบสิงห์
ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :096-329-9631
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :096-329-96
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :